Πολιτική Απορρήτου

H Εταιρεία «ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ» ως ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, θα ήθελε να σας ενημερώσει με την παρούσα Πολιτική προστασίας, σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί. Λαμβάνουμε δε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς. ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας Πολιτικής είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτησή σας, τις υπηρεσίες μας και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιεχόμενα

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει:

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

4. Σε ποια νόμιμη βάση στηριζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

5. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα

6. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

7. Πότε γίνεται η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ

8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

10. Τι συμβαίνει αν δεν θέλετε να μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας

11. Στοιχεία επικοινωνίας

 

1. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

2. Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται. Συγκεκριμένα συλλέγουμε: -Πελατών Ονοματεπώνυμο, e-mail, δ/νση, κινητό τηλέφωνο για την απευθείας αποστολή πληροφοριών προώθησης (newsletters/sms/μέσων κοινωνικής δικτύωσης) κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης. Oνοματεπώνυμο, e-mail, δ/νση, κινητό τηλέφωνο προκειμένου να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθήσεις προϊόντων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, περιγραφή παραπόνου για τη διαχείριση παραπόνων κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης. Oνοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανταποκρίνονται σε διαφημιστικές καμπάνιες και επιλέγουν να εγγραφούν σε newsletter, κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης. -Επισκεπτών στην Ιστοσελίδα Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies. Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies. -Επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Δεδομένα καταγραφής εικόνας, τα οποία συλλέγονται από τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV). Δεδομένα καταγραφής εισόδου εξόδου στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για την επίτευξη προστασίας της ασφάλειας φυσικών προσώπων, αγαθών και εγκαταστάσεων. Προμηθευτών και πιθανών αντισυμβαλλομένων της Εταιρείας Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, IBAN) για διαχείριση/εκτέλεση παραγγελιών και την τιμολόγηση προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων – όπως πληροφορίες σχετικά, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τα προϊόντα της. Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με την Εταιρεία, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

3. Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας: Α) Να σας παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας όπως: -Συμμετοχή/εγγραφή στο πλαίσιο διενέργειας εκδηλώσεων, -Παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα της Εταιρείας, -Ενημερώσεις για εκδηλώσεις, -Αποστολή προωθητικών/ενημερωτικών, διαφημιστικών προγραμμάτων της Εταιρείας, -Επικοινωνία με επισκέπτες του ιστοτόπου, Β) Να ανταπεξέλθουμε στις νόμιμες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: • να διερευνήσουμε και να λάβουμε μέτρα κατά οποιασδήποτε παράνομης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς από τους χρήστες • να βελτιώνουμε τις καθημερινές μας λειτουργίες για εσωτερικούς σκοπούς διεξάγοντας ελέγχους, ανάλυση δεδομένων και έρευνα ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις υφιστάμενες ψηφιακές πλατφόρμες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας. • να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τις τάσεις, τη χρήση και τις δραστηριότητες σε σχέση με τα προϊόντα μας, προκειμένου να κατανοήσουμε ποια μέρη των ψηφιακών πλατφορμών και των υπηρεσιών μας προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να βελτιώσουμε τη σχεδίαση και το περιεχόμενο του ιστότοπού μας. • να βελτιώσουμε τα προϊόντα, καθώς και την επικοινωνία μας προς εσάς, και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες ενημέρωσης. • να διασφαλίζουμε ότι έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας. Τέλος, η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου.

4. Η Εταιρεία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή τρόπο, υπακούοντας στις αρχές της νομιμότητας, ίσης μεταχείρισης, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, ελαχιστοποίησης και εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

• Για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων μας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να καταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας πιο συναφή και εξατομικευμένη και να δημιουργήσουμε μία αποτελεσματική και αποδοτική ενημέρωση και επικοινωνία για εσάς σε σχέση με τα προϊόντα μας.

• Για να εκτελέσουμε μία σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος: Μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να παρέχουμε ένα προϊόν που έχετε ήδη ή μας έχετε ζητήσει. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.

• Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας: Είναι σημαντικό για εμάς να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, κανονισμών και εγκυκλίων.

• Κατά καιρούς ενδέχεται να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δε θίγεται οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της δήλωσης ανάκλησής σας.

5. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα διατηρούμε οποιαδήποτε συναλλακτική ή άλλη σχέση μαζί σας. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων:

-Η φύση των δεδομένων

-Ο σκοπός της επεξεργασίας

-Οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν

-Η αξία που έχουν τα δεδομένα για την Εταιρεία

-Οι κίνδυνοι για την Εταιρεία και τα υποκείμενα που ενδέχεται να απορρέουν από την τήρηση τους

-Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας που ενδέχεται να απορρέουν από την τήρηση τους

-Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται επίσης από:

(i) τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (λ.χ. φορολογική νομοθεσία, απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων),

(ii) τη φύση και τις απαιτήσεις της σχέσης μας μαζί σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των δεδομένων σας, αυτά θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται από την ανάγκη συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας.

6. Εντός της Εταιρείας, τα δεδομένα σας λαμβάνουν μόνον τα άτομα και τα τμήματα τα οποία τα χρειάζονται για την εκπλήρωση συμβατικών και εκ του νόμου υποχρεώσεών τους και στο πλαίσιο συνεργασίας, υπηρεσιακών αναγκών κλπ. Τα άτομα αυτά είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία. Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τα ακόλουθα τρίτα μέρη κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νομικών, κανονιστικών υποχρεώσεών μας:

-Σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο Επιχειρήσεων με την Εταιρεία, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους,

-Σε φορείς του δημοσίου, ή σε άλλους φορείς, στους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναθέσει καθήκοντα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος (όπως Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και κάθε Δημόσια Υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή) στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο η επιτάσσεται η διαβίβαση αυτών λόγω συμμόρφωσης με σχετικές διατάξεις νόμου,

-Στην τράπεζά σας προκειμένου να γίνεται η συναλλαγή,

-Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες σε περίπτωση διεκδίκησης οφειλών,

-Σε τρίτους σε περίπτωση κατασχέσεων και διαχειριστές σε περίπτωση πτώχευσης,

-Σε εξωτερικούς συνεργάτες ή/ και συμβούλους στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας (ενδεικτικά: σε όσους μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως αναλύσεις δεδομένων, δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων, και τεχνική, λογιστική, φορολογική ή/ και νομική υποστήριξη). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός Ευρώπης), παρά μόνον όταν μας έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή σας, ή η διαβίβαση επιβάλλεται από το νόμο ή, τέλος, όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

7. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, και να προβούμε στη δημιουργία προφίλ, χωρίς όμως αυτή να διενεργείται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα ή/και σε λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης επί τη βάση αυτού.

8. Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρείας μας έχουν αναπτυχθεί υπακούοντας στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ούτως ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε για την πλοήγησή σας σε αυτά. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα και τεχνολογίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμφωνία με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου των προσωπικών δεδομένων όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας (firewalls), αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού (privacy by design and by default) αλλά και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματα, δέσμευση εχεμύθειας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια περιοδικών ελέγχων κλπ. Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας Οι χρήστες απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ (Γενικό Κανονισμό) (GDPR) και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

• Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον αυτά είναι ανακριβή.

• Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε δικαίωνα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς είναι ανακριβή ή ότι δεν κάνουμε νόμιμη χρήση αυτών, αλλά δεν επιθυμείτε να μας ζητήσετε απλώς να τα διαγράψουμε άμεσα, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να πάψουμε τη χρήση των εν λόγω δεδομένων μέχρι να διευθετήσουμε τα προβλήματα.

• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε συνήθη μορφή, ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε κάπου αλλού, εφόσον το επιθυμείτε. • Δικαίωμα ένστασης – Έχετε δικαίωμα ένστασης στη χρήση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας – Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά και ότι γίνεται παράνομη χρήση των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία οφείλει να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε αυτή την περίοδο ακόμα ένα μήνα. Για την εν λόγω παράταση, η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

10. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε πάντα να αρνηθείτε τη χορήγησή της. Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή εάν έχετε παρέχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε αυτή την επιλογή σας, σε συμφωνία πάντα με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

11. Για ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@triadelta.gr ,. Τηλέφωνα: 210 4256201 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πάρνηθος 7 & Ελευθερίας Αγ Ιωάννης Ρέντης Αθήνα 182 33 Ελλάδα

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: Ιούνιος 2021