Όραμα & αποστολή

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιμές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πελάτη.

Για μας η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, ήταν και είναι πρωταρχικής σημασίας. Σήμερα έχουμε ένα ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων που αποτελεί τον χρυσό οδηγό των
συνεργατών μας.

Η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και η συνέπεια, είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες έχει χτιστεί η φήμη της Τρία Δέλτα.
Η προσοχή στην λεπτομέρεια, η extra προσπάθεια σε ότι κάνουμε και η ανάγκη για βελτίωση, ωφελούν τους πελάτες και τους συνεργάτες μας σε καθημερινή βάση.

Οι αξίες της Τρία Δέλτα διαμορφώνουν την κουλτούρα της εταιρείας και διέπουν κάθε επαγγελματική σχέση.

‘Έτσι, λειτουργούμε με:

  1. Ειλικρίνεια και διαφάνεια, σε όλες τις συναλλαγές μας για να είμαστε πάντα ο έμπιστος συνεργάτης των προμηθευτών και των πελατών μας.
  2. Τόλμη, και γι’ αυτό επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, για να απλοποιούμε διαδικασίες και να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Κοιτάμε το μέλλον και αγκαλιάζουμε κάθε δημιουργική ιδέα.
  3. Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες και προμηθευτές μας, γιατί γνωρίζουμε ότι στην αγορά του τροφίμου, η ασφάλεια και η αξιοπιστία είναι το Α και το Ω.
  4. Ομαδικότητα, γιατί όλοι μαζί ως ομάδα, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα.
  5. Ενσυναίσθηση, έχουμε ανθρώπινη προσέγγιση και στοχεύουμε στην κατανόηση των αναγκών του εκάστοτε συνεργάτη μας.