Διασφάλιση Ποιότητας

Στην Τρία Δέλτα, η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Και γι’ αυτό ακολουθούμε διαδικασίες, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια κάθε προϊόντος.

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει αδειοδοτημένο εργαστήριο από τον ΕΦΕΤ, με κωδικό έγκρισης για κοπή και ανασυσκευασία, γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και κωδικός έγκρισης για την ασφαλή παραλαβή, αποθήκευση και διάθεση του συνόλου των προϊόντων μας (άδεια ψυκτικής αποθήκης).
 

Η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ποιότητας. Ο ιδιόκτητος στόλος φορτηγών ψυγείων της εταιρείας, διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, για να είναι δεδομένη η σωστή συντήρηση και μεταφορά των προϊόντων στους πελάτες μας. Επίσης τα φορτηγά μας είναι αδειοδοτημένα από την κτηνιατρική υπηρεσία, για την άψογη και ασφαλή μεταφορά των προϊόντων ψύξης και κατάψυξης.

Το ίδιο ισχύει και για τους θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης στις εγκαταστάσεις μας, όπου συνεργαζόμενοι ψυκτικοί, ενημερώνονται αυτόματα για τυχόν βλάβη σε αυτούς. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την έγκαιρη και άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, που μπορεί να προκύψουν.

Η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ), όπου και εφόσον προκύψουν, γίνεται σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία του χώρου. Με αυτό τον τρόπο φροντίζουμε για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Το προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με τα προϊόντα ή είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή τους, εκπαιδεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθώντας σεμινάρια του ΕΦΕΤ και προσκομίζει ενημερωμένα πιστοποιητικά υγείας. Στην Τρία Δέλτα τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας τόσο των εργαζομένων όσο και των τροφίμων, για να είμαστε ένα βήμα μπροστά και να λειτουργούμε προορατικά. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους της εταιρείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για όλα τα νέα μέτρα που υιοθετούνται για την αντιμετώπιση του Covid 19 και τους κανόνες υγιεινής, τόσο για την ατομική τους προστασία αλλά και των κοντινών τους ανθρώπων.