Λόγοι για να μας εμπιστευτείτε

Πιστοποιήσεις με βάση διεθνή πρότυπα

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 22000 και λειτουργούμε με βάση τα διεθνή πρότυπα, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων, σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης.

Ελέγχουμε σχολαστικά τις πιστοποιήσεις των προμηθευτών και συνεργατών μας, για να διατηρούμε τα υψηλά standard των υπηρεσιών.

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων (HACCP), όπου όλα τα προϊόντα διατηρούνται ανάλογα με το είδος τους και την κατηγορία τους. Εφαρμόζεται επίσης σύστημα ISO 22000 (Ανάλυση Κινδύνου – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), εξειδικευμένο στην εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Οργανωμένα τμήματα, Προμηθειών, Πωλήσεων, Quality Control

Το Τμήμα Προμηθειών αναλαμβάνει την επικοινωνία με όλους τους μεγάλους οίκους τροφίμων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και διαπραγματεύεται τους καλύτερους δυνατούς όρους από άποψη τιμών και παραδόσεων. Επίσης εγγυάται την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας, εξασφαλίζοντας την επάρκεια των αποθεμάτων.

Το Τμήμα Πωλήσεων αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες, που είναι έτοιμοι να συμβουλεύσουν και να κατευθύνουν τους πελάτες μας, προς την καλύτερη δυνατή λύση για την επιχείρησή τους και τους πελάτες τους.

To Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας παρακολουθεί συνεχώς όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας και παράλληλα εξασφαλίζει την αυστηρή συμμόρφωση της, ως προς τo εφαρμοζόμενο πρότυπo ISO 22000 - 2018.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του τμήματος, συγκαταλέγεται η επιθεώρηση των προμηθευτών της εταιρείας, ώστε να επιβεβαιώνεται διαρκώς η ποιότητα των προϊόντων.