Πιστοποιήσεις

Με γνώμονα την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για τα προϊόντα και την γενική λειτουργία της εταιρείας, η Τρία Δέλτα διαθέτει πιστοποίηση ISO22000 και HACCP.

Η ασφάλεια είναι σημαντική και αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό ελέγχουμε και τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν οι προμηθευτές μας, σε όλη την αλυσίδα τροφίμων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα.