Ανθρώπινο Δυναμικό

Στη Τρία Δέλτα πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό βοηθάει μία εταιρεία να πετύχει επιχειρηματικά. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων και τους στηρίζει με προγράμματα επιμόρφωσης, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας. Πιστεύουμε ότι η προσωπική τους εξέλιξη, θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας βασισμένο στο σεβασμό, είναι υψίστης σημασίας. Επιδιώκουμε οι άνθρωποί μας να αισθάνονται ότι η γνώμη τους εισακούγεται και αξιολογούνται μέσα από διαφανής και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Υγεία και ασφάλεια

Η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, για τη σωματική και πνευματική υγεία των ανθρώπων μας, επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία διαδικασιών.

  1. Πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές ημερίδες για θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.
  2. Παρακολουθούμε τις αλλαγές σε κάθε νομοθετική απαίτηση και την εφαρμόζουμε άμεσα για την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και οποιασδήποτε επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο.
  3. Διασφαλίζουμε την καθαριότητα στους χώρους εργασίας.

Ίσες ευκαιρίες, ανεκτικότητα και ομαδικότητα

  1. Υποστηρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός να εργάζεται, να έχει μία ποιοτική ζωή, και να πετυχαίνει τους στόχους που θέτει για τον εαυτό του, ανεξαρτήτου καταγωγής, θρησκείας, φύλου ή προσωπικών πεποιθήσεων.
  2. Σεβόμαστε την ατομικότητα και την αξιοπρέπεια του ατόμου και πιστεύουμε στην επιβράβευση της προσπάθειας, της δημιουργικότητας και της καλής συνεργασίας.
  3. Επιλύουμε τις διαφωνίες εάν προκύψουν, με ενσυναίσθηση, κατανόηση και με στόχο τον κοινό μας σκοπό. Στοχεύουμε στο να παραμένουμε θετικοί στην επικοινωνία μας για να χτίζουμε σχέσεις, τόσο μεταξύ μας αλλά και με τους συνεργάτες μας.

Open door policy

  1. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο στέκεται μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας και να ακολουθούμε την πολιτική της ανοιχτής πόρτας, ενθαρρύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών, ανεξαρτήτου θέσης και ιεραρχίας.
  2. Εάν και εφόσον χρειαστεί, η διοίκηση παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες ή παρακινεί την ομάδα, για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος.