1. Αρχική
  2. >
  3. ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ
  4. >
  5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με γνώμονα την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για τα προϊόντα και την γενική λειτουργία της εταιρείας, η Τρία Δέλτα διαθέτει πιστοποίηση ISO22000 και HACCP.
Η ασφάλεια είναι σημαντική και αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό ελέγχουμε και τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν οι προμηθευτές μας, σε όλη την αλυσίδα τροφίμων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα.