1. Αρχική
  2. >
  3. ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ
  4. >
  5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι πελάτες μας είναι και συνεργάτες μας. ‘Εχουμε ένα κοινό στόχο και αυτός είναι η επιτυχία.

Έτσι στην Τρία Δέλτα επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις και εκπαιδεύουμε ανά
τακτά χρονικά διαστήματα τους ανθρώπους μας, για να είμαστε άμεσοι, αποτελεσματικοί και προορατικοί.

Η ευελιξία είναι από τα δυνατά μας σημεία. Σε έναν κόσμο που τα πράγματα αλλάζουν
γρήγορα, εμείς μπορούμε να προσαρμοζόμαστε και να δρούμε, γρήγορα και άμεσα.
Διαθέτοντας ιδιόκτητο στόλο με φορτηγά ψυγεία, οι συνεργάτες μας είναι σίγουροι ότι η παραγγελία τους θα είναι πάντα στην ώρα της.
Στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες σε κάθε στάδιο παραγγελίας, προσφέροντας
υποστήριξη και συμβουλές, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η αξίες πάνω στις οποίες έχει στηθεί η επιχειρηματική κουλτούρα της Τρία Δέλτα, εφαρμόζονται καθημερινά και σε κάθε συναλλαγή.